O nas

Firma Photo High Technologies została założona w 2013 roku w kooperacji z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania. Od początku naszej działalności zajmujemy się problematyką procesów fotochemicznych ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych rozwiązań w fotopolimeryzacji kationowej i rodnikowej.

Naszym pierwszym sukcesem było skomercjalizowanie fotoinicjatorów z grupy GalOrti. Synthos S.A. z Oświęcimia pozyskał licencję na produkcję i sprzedaż fotoinicjatorów nadając im nową nazwę Sylanto.

Obecnie kontynuujemy prace badawcze, których głównym celem jest opracowanie fotoinicjatorów kationowych działających w świetle widzialnym. Poza głównym nurtem badań specjalizujemy się w opracowywaniu i syntezie fotouczulaczy, fotostabilizatorów oraz barwników.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dodatkowo zaangażowaliśmy się aktywnie w opracowanie specjalistycznych farb i lakierów utwardzalnych światłem UV, udoskonalanie dwukomponentowych sztywnych pian polimerowych oraz, wraz z międzynarodowym konsorcjum, w szkolenie doktorantów w dziedzinie szeroko pojętej fotochemii.