Wyniki przetargów

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 28/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 28/2018 

  z dnia 09-11-2018 dotyczy dostawy materiałów optycznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 28/2018 z dnia 09-11-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 27/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 27/2018 z dnia 09-11-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 27/2018 z dnia 09-11-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 26/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 26/2018 z dnia 29-10-2018

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 26/2018 z dnia 29-10-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 25/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 25/2018 z dnia 26-10-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 25/2018 z dnia 26-10-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 24/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 24/2018 z dnia 10-10-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 24/2018 z dnia 10-10-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 22/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 22/2018 z dnia 01-10-2018

  – dostawa szkła laboratoryjnego

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 22/2018 z dnia 01-10-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 23/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 23/2018 z dnia 01-10-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 23/2018 z dnia 01-10-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 21/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 21/2018 z dnia 02-08-2018

  – dostawa miernika pomiaru temperatury topnienia

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 21/2018 z dnia 02-08-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 20/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 20/2018 z dnia 02-08-2018

  – dostawa materiałów optycznych – akcesoria z dziedziny optyki

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 20/2018 z dnia 02-08-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 18/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 18/2018 z dnia 06-07-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 18/2018 z dnia 06-07-2018.

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów