Wyniki przetargów

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 15/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 17/2018 z dnia 07-06-2018

  – dostawa materiałów optycznych zużywalnych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 17/2018 z dnia 07-06-2018

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 15/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 15/2018  z dnia 10-05-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 15/2018 z dnia 10-05-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 14/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 14/2018 z dnia 30-04-2018

  – jednorazowa dostawa odczynników chemicznych – silica gel do separacji chromatograficznej typu Flash  

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 14/2018  z dnia 30-04-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 12/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 12/2018 z dnia 28-03-2018

  – SUKCESYWNA dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 12/2018  z dnia 28-03-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 11/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 11/2018 z dnia 20-03-2018

  – dostawa  materiałów laboratoryjnych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 11/2018  z dnia 20-03-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 10/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 10/2018 z dnia 20-03-2018

  – dostawa  materiałów laboratoryjnych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 10/2018  z dnia 20-03-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 9/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 27-02-2018

  – dostawa szkła laboratoryjnego

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 9/2018  z dnia 27-02-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 8/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 8/2018 z dnia 27-02-2018

  – dostawa szkła laboratoryjnego

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 8/2018  z dnia 27-02-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 7/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 7/2018  z dnia 27-02-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 7/2018  z dnia 27-02-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 6/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 6/2018  z dnia 27-02-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 6/2018  z dnia 27-02-2018.

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów