Wyniki przetargów

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 5/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 5/2018  z dnia 27-02-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 5/2018  z dnia 27-02-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 4/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 31-01-2018

  dostawa szkła laboratoryjnego

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Informujemy, iż postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 31-01-2018 – zostaje odwołane co jest zgodne z punktem 12 „Dodatkowe informacje” niniejszego zapytają ofertowego.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 3/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 24-01-2018

  – dostawa akcesoriów fotochemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 24-01-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 2/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 24-01-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 24-01-2018.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 1/2018

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 23-01-2018

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 23-01-2018.

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów