Wyniki zapytania nr 10/2019

Wyniki zapytania nr 10/2019
5 marca, 2019 trelam

Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 10-2019 z dnia 25-02-2019

– dostawa odczynników chemicznych

W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 10-2019
z dnia 25-02-2019.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź