Wyniki zapytania nr 38/2019

Wyniki zapytania nr 38/2019
18 lutego, 2019 trelam

Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 38/2019 z dnia 08-02-2019

– dostawa odczynników chemicznych

W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 38/2019 z dnia 08-02-2019.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź