Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1
14 czerwca, 2017 trelam

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 z dnia 18-08-2016
dostawa cyrkulatora chłodzącego 

W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2016 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 1/2016”.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź