Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Zapytanie ofertowe nr 12/2018
28 marca, 2018 trelam

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 z dnia 28-03-2018

SUKCESYWNA dostawa odczynników chemicznych 

W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06-04-2018 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 12/2018”.

Niniejszym informujemy, iż wydłużono termin składania ofert do 11.04.2018 do godziny 23:59.