Zapytanie ofertowe nr 13/2018

Zapytanie ofertowe nr 13/2018
4 kwietnia, 2018 trelam

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2018 z dnia 04-04-2018

dostawa materiałów laboratoryjnych 

W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12-04-2018 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 13/2018”.

Informacja do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 13/2018 z dnia 04-04-2018

dostawa materiałów laboratoryjnych 

W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Informujemy, iż postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 13/2018 z dnia 04-04-2018 zostaje odwołane co jest zgodne z punktem 12 „Dodatkowe informacje” niniejszego zapytają ofertowego. Wystąpiła bowiem istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie jest uzasadnione, czego nie można było wcześniej przewidzieć.