Fotopolimeryzacja

Fotopolimeryzacja to nie tylko fotoinicjatory. Równorzędnymi czynnikami determinującymi cały proces jest odpowiedni dobór monomerów, fotouczulaczy, fotostabilizatorów oraz pigmentów.

Na drodze wewnętrznych badań oraz kontaktów z branżowymi partnerami zyskaliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie by realizować ambitne koncepcje. Jedną z nich będą prace, objęte finansowaniem z funduszu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, nakierowane na opracowanie farb i lakierów bazujących na fotoinicjatorach Sylanto.

W zasięgu naszych zainteresowań leży również szeroko pojęty druk 3D, w którym do utwardzania wykorzystuje się promieniowanie UV. Opracowujemy obecnie kompozycje, które polimeryzują według mechanizmu kationowego, tym samym wydruki 3D zbudowane będą między innymi z komponentów epoksydowych, co zapewni dużą wytrzymałość i relatywnie niski skurcz gotowego produktu.