Fotoinicjatory

Głównym nurtem badawczym w Photo High Technologies jest synteza nowych fotoinicjatorów wykorzystywanych w ogólnie pojętym przemyśle powłokotwórczym, branży poligraficznej i zaawansowanych klejach.

Nasze dwa fotoinicjatory z rodziny GalOrti (CAS 2091854-12-3 oraz 2091854-13-4)  zostały opracowane by sprostać brakowi dopasowania spektralnego tradycyjnych fotoinicjatorów do nowoczesnych źródeł światła UV-LED. Licencja na powyższe inicjatory została w 2016 roku nabyta przez Synthos S.A. i od tego momentu obowiązującą nazwą niniejszych produktów jest Sylanto.

Obecnie wraz z Synthos S.A. realizujemy projekt badawczy nakierowany na otrzymanie nowej generacji fotoinicjatorów kationowych, rodnikowych oraz hybrydowych, otwierających drogę do otrzymywania tworzyw sztucznych określonych mianem IPN (Interpenetrating Polymer Network). Poprzez pojęcie nowej generacji rozumiemy układy o nieoczywistej strukturze chromoforów, pracujące w świetle widzialnych oraz zupełnie odbarwiające się po usieciowaniu kompozycji.

Równolegle trwają prace nad europejskim grantem przyznanym w maju 2017 konsorcjum składającym się ośrodków naukowych i produkcyjnych zlokalizowanych w sześciu krajach Europy. Obiektem badań są zjawiska fotochemiczne przebiegające podczas polimeryzacji w emulsjach. Celem jest opracowanie proekologicznych rozwiązań mających zadanie wyprzeć poprzednie rozwiązania oraz kształcenie kadry naukowej podczas kilkumiesięcznych staży w laboratoriach beneficjentów w tym w PHT.