Wyniki przetargów

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 14/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 14-2019 z dnia 26-03-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 14-2019 z dnia 26-03-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 13/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 13-2019 z dnia 05-03-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 13-2019
  z dnia 05-03-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 12/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 12-2019 z dnia 05-03-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 12-2019
  z dnia 05-03-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 11/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 11-2019 z dnia 05-03-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 11-2019
  z dnia 05-03-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 10/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 10-2019 z dnia 25-02-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 10-2019
  z dnia 25-02-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 9/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 9-2019 z dnia 19-02-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 9-2019
  z dnia 19-02-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 8/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 8-2019 z dnia 18-02-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 8-2019
  z dnia 18-02-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 7/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 7/2019 z dnia 18-02-2019

  dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Informujemy, iż postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 7/2019 z dnia 18-02-2019
  – dostawa odczynników chemicznych zostaje odwołane co jest zgodne z punktem
  12 „Dodatkowe informacje” niniejszego zapytają ofertowego. Wystąpiła bowiem istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie jest uzasadnione, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 6/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 6/2019 z dnia 14-02-2019

  – dostawa płaskiego mieszadła magnetycznego

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 6/2019  z dnia 14-02-2019.

 • Wyniki przetargow

  Wyniki zapytania nr 40/2019

  - by trelam

  Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 40/2019 z dnia 11-02-2019

  – dostawa odczynników chemicznych

  W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 40/2019 z dnia 11-02-2019.

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów