Archiwum

 • Zapytania ofertowe archiwum

  Przedłużenie

  - by trelam

  Ze względu na duże zainteresowanie informujemy o wydłużeniu
  do dnia 08-03-2018 do godziny 23:59 składanie ofert na następujące zapytania ofertowe:

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018 z dnia 27-02-2018
  – dostawa odczynników chemicznych

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018 z dnia 27-02-2018
  – dostawa odczynników chemicznych

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018 z dnia 27-02-2018
  – dostawa odczynników chemicznych

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2018 z dnia 27-02-2018
  – dostawa szkła laboratoryjnego

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2018 z dnia 27-02-2018
  – dostawa szkła laboratoryjnego

 • Zapytania ofertowe archiwum

  Zapytanie ofertowe nr 50

  - by trelam

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 50/2017 z dnia 11-12-2017

  dostawa rozpuszczalników do prac laboratoryjnych – wydłużenie składania ofert

  W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21-12-2017 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 50/2017”.

 • Zapytania ofertowe archiwum

  Zapytanie ofertowe nr 49

  - by trelam

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 49/2017 z dnia 05-12-2017
  dostawa odczynników chemicznych 

  W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13-12-2017 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 49/2017”.

 • Zapytania ofertowe archiwum

  Zapytanie ofertowe nr 48

  - by trelam

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/2017 z dnia 04-12-2017
  dostawa odczynników chemicznych 

  W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12-12-2017 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 48/2017”.

 • Zapytania ofertowe archiwum

  Zapytanie ofertowe nr 47

  - by trelam

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/2017 z dnia 28-11-2017
  dostawa odczynników chemicznych 

  W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06-12-2017 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 47/2017”.

POKAŻ WIĘCEJ

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów