Wyniki zapytania nr 10/2018

Wyniki zapytania nr 10/2018
4 kwietnia, 2018 trelam

Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 10/2018 z dnia 20-03-2018

– dostawa  materiałów laboratoryjnych

W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 10/2018  z dnia 20-03-2018.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź