Wyniki zapytania nr 14/2018

Wyniki zapytania nr 14/2018
11 maja, 2018 trelam

Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 14/2018 z dnia 30-04-2018

– jednorazowa dostawa odczynników chemicznych – silica gel do separacji chromatograficznej typu Flash  

W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Przedstawiamy w załączniku wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 14/2018  z dnia 30-04-2018.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź