Wyniki zapytania nr 4/2018

Wyniki zapytania nr 4/2018
20 lutego, 2018 trelam

Wyniki z postępowania zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 31-01-2018

dostawa szkła laboratoryjnego

W związku z realizacją projektu Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów; w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015.

Informujemy, iż postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 31-01-2018 – zostaje odwołane co jest zgodne z punktem 12 „Dodatkowe informacje” niniejszego zapytają ofertowego.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź